Photo of dense stand of prairie blazing star or gayfeather at Pawnee Prairie

  Prairie Blazing Star (Gayfeather)

  Liatris pycnostachya
  fork and knife icon

  Edible

  Photo of wild potato vine flowers and leaves

  Wild Potato Vine

  Ipomoea pandurata
  fork and knife icon

  Edible